schouderrevalidatie


Schouderrevalidatie is de behandeling van klachten en blessures aan de schoudergordel, of revalidatie na een operatie aan de schouder. De aanpak is meestal actief gericht. Rekening houdend met uw activiteitenniveau wordt er getraind om uw schouder zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Voor de ene patiënt is normaal functioneren in het algemeen dagelijks leven het einddoel, voor de andere is dat terugkeer in de sport. Bij Pelflex is Mw. Hilde Smit gespecialiseerd in het revalideren van de schouder.