FYSIOTHERAPIEDry Needling

Medical taping

Fysiotherapie aan huis


Ademhalings therapie

Voor behandeling van hyperventilatie gebruiken wij de methode 'van Dixhoorn'.

Methode Stenvers

Revalidatie