BLOG


10-12-2020

De belangrijkste veranderingen voor fysiotherapie-patiënten voor 2021 op een rijtje.

Elk jaar weer vinden er veranderingen plaats in de zorg, die ook gevolgen hebben voor u. Zo is er op Prinsjesdag al bekend gemaakt dat er een stijging zal komen in de zorgpremie en zorgtoeslag. In deze blog worden alle veranderingen in de zorg voor 2021, vanuit zorgverzekeringen, voor u op een rijtje gezet. U leest hieronder wat dit voor u betekent.

Stijging van de zorgpremie en zorgtoeslag

De toch wel meest bekende verandering, is de stijging van de zorgpremie. Zoals elk jaar wordt de premie weer duurder/ Gemiddeld zal de premie met €5 per maand stijgen. Het bedrag is afhankelijk van de zorgverzekeraar zelf. Op 12 november zijn de zorgpremies definitief bekend gemaakt. Via zorgwijzer.nl kan gemakkelijk de premie van verschillende zorgverzekeringen worden vergeleken. Het verplicht eigen risico stijgt volgend jaar niet en blijft dus €385.

 

Naast de zorgpremie stijgt de zorgtoeslag ook. De hoogte van de stijging is afhankelijk van de woonsituatie. Voor een eenpersoonshuishouden zal er een stijging plaatsvinden van €44. Dit komt neer op zo'n €3,60 per maand. Voor een tweepersoonshuishouden is er een stijging van €99. Dit is zo'n €8,25 per maand. 

 

Specifieke patiëntgroepen worden onderdeel van de basisverzekering

Vanaf 2021 worden specifieke patiëntgroepen onderdeel van de basisverzekering. De patiëntgroepen die hieronder vallen zijn:

 

oudere mensen met complexe aandoeningen

mensen met chronisch progressieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of Multiple Sclerose

mensen met niet-aangeboren hersenletsel

mensen met een verstandelijke beperking

 

Extra zorg bij Corona

Voor Coronapatiënten komt er vanuit de basisverzekering een ruimere dekking voor langdurige klachten die zij hebben overgehouden ten gevolge van COVID-19. Hieronder vallen onder andere vermoeidheid, verlies in spierkracht en benauwdheid. Deze patiënten hebben recht op extra paramedische zorg. Voor fysiotherapie geldt het volgende: maximaal 50 behandelingen per patiënt.

 

Vergoeding oefen- en fysiotherapie bij COPD verruimd

COPD patiënten krijgen vanaf 2021meer oefen- en fysiotherapie behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen waar u voorheen recht op had is verruimd. Het gaat hierbij om COPD patiënten in klasse B. Hierin is onderscheid gemaakt in klasse B1 en B2. De vergoedingen zien er als volgt uit:

Voor patiënten in klasse B1: In het eerste behandeljaar heeft u recht op 27 behandelingen. Na dit eerste jaar worden dit 3 behandelingen per 12 maanden.

Voor patiënten in klasse B2: In het eerste behandeljaar heeft u recht op 70 behandelingen. Na het eerste jaar worden dit 52 behandelingen per 12 maanden.

 

Verzekeren voor onbeperkt fysiotherapie wordt duurder

Het wordt steeds lastiger om vanuit de aanvullende verzekering alle fysiotherapiebehandelingen vergoed te krijgen. Het aanbod verzekeringen wordt steeds beperkter. In 2021 zijn er twee zorgverzekeringen die een ruime dekking aanbieden in hun aanvullende verzekering. Zie onderstaand schema voor de kosten. De verzekeraars DSW en Stad Holland bieden volgens de KNGF de beste aanvullende verzekering aan.

Belangrijke data om te onthouden

31 december 2020: Uiterlijke datum om uw huidige zorgverzekering op te zeggen of te wijzigen

31 januari 2021: Laatste dag om uw zorgverzekering voor 2021 af te sluiten